Emma tomàs - encisar

Captivar (a algú) per un atractiu poderós

berta bàidez - trellat

1.m. Ponderació mental, sensatesa.

2.m. Sentit, fonament.

3.m. Profit.

(…)

5. loc. adv. ‘Sense trellat [ni forrellat]’: Sense justificació, sense fonament, sense sentit.

6. loc. verb. ‘Traure trellat’: Aclarir un assumpte (…) 

7. loc. verb. ‘Traure trellat [d’algú]’: Aconseguir que faça alguna cosa de profit.

8. loc. verb. ‘traure trellat [d’una cosa]’: Traure’n profit.

9. loc. verb. Tindre, una cosa, sentit.

lucia mompó - glop

1.m. Porció d’un líquid que es beu o que cap en la boca d’una vegada. Beure’s un got d’aigua en dos glops.2.m. Quantitat xicoteta de beguda. No pot ser que s’haja emborratxat: només ha pres un glop de vi.

Mireia Matoses - Malifeta

Acció mala, mala endreça

Julia Serra - Ginesta

1. f. Planta arbustiva (Spartium junceum), quasi sense fulles, de branques verdes semblants a juncs, de flors grogues, grans i molt fragants.

2. f. Flor d’aquesta planta.

amèlia soler, tres voltes rebel - desfici

Agitació causada per un mal físic o moral, per una passió que despaciencia o per un desig violent.

fran, cabrafotuda - fotuda

1. adj. [col·loq.] Difícil, estrany.

2. adj. [col·loq.] Que està en molt mal estat físicament o anímicament. 

3. adj. [col·loq.] Que s’ha trencat o deteriorat.