Faiza Maghni

Aquesta pintora va nàixer a Algèria al 1964 i actualment resideix a París. La seua obra es banya d’un simbolisme místic. Les obres són el resultat de la barreja de les diferents fonts i autors que Faiza pren com a referents. El simbolisme, entre altres de Klimt, les miniatures perses, l’art tribal i la figura femenina són entre altres les fonts que influeixen l’obra d’aquesta artista. 

Afirma tindre la voluntat de mostrar per mitjà dels seus retrats la complexitat i la profunditat que engloba el món de tota dona. D’ahi la el detallisme de les peces de roba, els colors suaus, la pinzellada liquada, els semblants tranquils i serens de les figures i les mirades amb un enfocament abstracte.