Presentació Tipus de relatius

16,00 

Aquesta presentació està pensada per a ser molt directa. Inclou: tipus d’oracions subordinades adjectives de relatiu + la graella que inclou TOTS els relatius possibles (si no estan, no els usem) + explicació de la construcció PREP. + ART. + QUE + exemples i exercicis. Aquest és un tema que demana entendre sintaxi, per tant, abans de començar et recomanaria treballar-la mínimament.

Categoria: